Instytucje wspierajace

Smacznie Zdrowo Kolorowo odbywa się dzięki wsparciu kilku organizacji. Należą do nich: Bank Ochrony Środowiska, Fundacja Szkoła na widelcu z Grzegorzem Łapanowskim jako osobą prowadzącą projekt oraz Festiwal Dobrego Smaku na czele z wielką miłośniczką dobrego gotowania i realizatorką festiwalu Barbarą Sokołowską-Urbańczyk.

Od 2017 roku nasze działania mocno wspiera Restauracja Rajskie Jadło z Piotrem Smulskim na czele.

Nie do przecenienie jest również pomoc Marcina Stacheckiego – szefa kuchni restauracji U Szwajcara. Marcin Stachecki wspierał nas podczas realizacji początkowych edycji naszej akcji, proponował składniki i czuwał nad gotującymi drużynami.


Fundacja Banku Ochrony Środowiska powołana z Inicjatywy Banku Ochrony Środowiska Fundacja od 2009 roku prowadzi autorskie projekty edukacyjne. Długofalowe programy „Aktywnie po zdrowie” i „Przyroda u Twoich Drzwi” zagościły już w blisko 5 tys. polskich szkół.

Projekty Fundacji skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ale także do rodziców, opiekunów, nauczycieli. Nakłaniając odbiorców do aktywnego działania, pomagają kształtować prozdrowotne i proekologiczne postawy.
Fundacja BOŚ współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, realizuje kampanie społeczne, aktywnie uczestniczy w publicznych debatach poświęconych ochronie środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
Fundacja wspiera także rozwój wolontariatu pracowniczego w Banku Ochrony Środowiska.
 

Szkoła na widelcu jest organizacją pozarządową, która powstała w 2012 r. Zgodnie z założeniami statutu działa na rzecz poprawy jakości odżywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz ma na celu krzewienie świadomości w zakresie zdrowego odżywiania wśród dzieci, ich rodziców, nauczycieli i personelu kuchennego.

Do najważniejszych działań Fundacji należy udoskonalanie portalu, który dostarcza zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej o żywieniu najmłodszych. Twórcy Fundacji skupiają się również wokół organizacji trasy/Road Show po największych 10 miastach Polski z zaplanowanymi konferencjami prasowymi poświęconymi żywieniu dzieci i młodzieży w Polsce oraz towarzyszącymi im warsztatami edukacyjno – kulinarnymi i szkoleniami (www.szkolnesmaki.pl).

Pomysłodawcą i prezesem Fundacji jest Grzegorz Łapanowski.

źródło informacji: www.szkolanawidelcu.pl/

 


icon_fdsFestiwalu Dobrego Smaku w Łodzi od 11 lat integruje nie tylko środowisko kucharzy i restauratorów, ale również łodzian i mieszkańców innych miast przyjeżdżających specjalnie na czerwcowe wydarzenia kulinarne.

Co roku do konkursu na najlepsze dania i deser festiwalowy przystępują dziesiątki restauracji i kawiarni z okolic ulicy Piotrkowskiej. Każda edycja ma swój motyw przewodni, do którego muszą się dostosować kucharze biorący udział w konkursie. Z kolei porcje i ceny są przystępne, by każdy chętny miał szansę spróbować jak najwięcej.

Festiwal Dobrego Smaku to nie tylko konkurs. W ramach kulinarnego weekendu odbywają się Szkoła Dobrego Smaku, Szkoła Dobrego Smaku dla dzieci, Kulinarna Gra Miejska.

Więcej o Festiwalu można znaleźć na stronie: www.festiwaldobregosmaku.eu


gotowanie04Restauracja U Szwajcara jest wyjątkowym miejscem dla naszego projektu, gdyż szefujący tam mistrz kuchni zgodził się pełnić rolę opiekuna naszych działań. Pan Marcin Stachecki to wyjątkowo ciepła i miła postać, która z ogromnym entuzjazmem pomaga w organizacji SMACZNIE ZDROWO KOLOROWO.

Restauracja u Szwajcara

ul. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
tel.: 042 674-04-40 lub
e-mail: catering@uszwajcara.com.pl

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Share with your friends

Submit

Akcja w 2019 roku wspierana jest przez Urząd Miasta Łodzi.